Canlılar Enerjisini Nasıl Üretir

ATEŞ BÖCEĞİ

Geceleri ışık çıkaran böcekler vardır.Herkes bilir... Ateş böceği ismini verirler.Parlar sönerler. Çok yükseklerde uçmazlar. Azami 4-5 metre yükseklerde uçarlar. Umumiyetle yere yakın uçarlar.Küçük bir böcektir. Şimdiye kadar bu böcek çok tetkik edilmiştir. Tecrübeler yapılmış. Işığın nasıl oluştuğu hakkında bir çok görüşler ileri sürülmüştür.

Ateş böceği henüz yumurta halinde iken, belli belirsiz bir ışık saçar. Uçmaya başladıkları zaman kısa ömürlüdürler. Bir kaç gün hepsi o kada Bazı cinslerinde dişileri uçmazlar. Fakat ışıkları vardır. Buna karşılık erkekleri uçtukları halde ışıkları yoktur.

Fakat genellikle ateş böcekleri hem uçar ve hem de ışıkları vardır. Ateş böceğinin karnının altında sarı bir leke vardır. Işığı burası verir. Zor durumda olduğu zaman, bu .'ışık çoğalır. Fakat ışık daha çok çiftleşme zamanında çoğalır.

Ateş böceğinin ışığının gücü, mumun yirmide biri kadardır.Erkek havada iken, dişi yerde onu bekler. Erkeği gördüğü zaman dişi de ışığını yakıp söndürür. Adeta ona işaret verir.Ateş böceğindeki enerji % 100 ışığa çevrilir. Elektrik fenerinde %10 ışık diğeri ısı olur. Yüzde yüz ışığa çevrilmesinde böcekte bulunan 2 maddenin tesiridir.

"Luciferine" maddesi de "Lucifer" ışık taşıyan demektir. Diğeri ise "Luciferase" birleşik maddedir. Böceğin ışık organlarından 1890 senesinde "Rafael de Bois" isminde bir Fransız fizyoloji mütehassısı bu 2 maddeyi toz halinde elde etmiştir. Ve bundan bir eriyik yapmıştır. Bunu bir cam tüpe koymuş, havanın oksijeni ile karıştığında ışık verdiğini tespit etmiştir.Bir Amerikan biyokimya uzmanı Dr. Mac Elroy bu iki maddeyi 3. üncü bir madde ile araştırdığı zaman ışık elde etmiştir. Bu maddeye A.T.P. denir (acido - adenosine - Tsciphaspboricpere) Asit Adonezin teri fosforik.

Bu madde bütün canlı organizmalarda mevcuttur. Bütün canlı varlıkların hücrelerinde bulunan enerji kaynağıdır. İnsanlarda da vardır.

Bu olmasa:Hücre çoğalmaz. Gıdalar enerjiye dönüşmez. Yaralar kapanmaz, beyin çalışmazdı.Ateş böcekleri ışıklarını sinir uçlarıyla adrenalin çıkardıktan bu vasıta ile hücredeki "Lüciferin" ile diğer hücrelerdeki (Luciferase) reaksiyona soktukları ve bu suretle ışığa dönüştürdükleri iddia edilmektedir.

Luciferine ve luciferase maddelerinin üçüncü bir madde ile yani A.T.P. elemanı ile birleştiği takdirde ışık vermektedir.A.T.P maddesi tecrit edilmiş ve bulunmuştur. O halde böyle elde edilen karışım içinde hayat kıvılcımı olan, bir şeyle karıştırıldığı takdirde ışık verecek demektir.

Ateş böceklerinde bulunan Luciferine ve luciferase ancak güneş çekildikten sonra birleşim yaparak ışık verirler. Onun için ateş böcekleri gündüz uyurlar. İnsan vücudunda da bu maddeler vardır.Vücuttaki bu maddeler: Bütün beyin ve sinir sisteminin her türlü tabii, hayati, dış ve iç fonksiyonların azalmasıyla fazlalaşmaktadır. Uykuda ve bilhassa gece vakti luciferine gündüz ışık mani olduğundan, gece yukarıdaki fonksiyonların azalması, beynin vücudun tahrişten uzak olduğu zamanda, insanın daha çok alın, yüz, el üstleri, baldırlarda fazla olduğu yerlerdir. Sivrisinekler gece faaliyete geçerler.

Işık söndüğü zaman bu böcekler doğrudan doğruya bu maddelerin çok bulunduğu yerlere konarak ısırmaları bu ışıkların kendilerini cezbetmelerindendir. Bu madde nerede varsa hayvanlar, haşarat oraya hücum ederler. Bazı vücutlarda bu madde birleşmesi, burnunun almadığı bir koku çıkarırlar. Bu gibilere tahta kurusu, sinek gelmez. Sinek konmaz bu koku güzel kokulardandır. Kemiklerde fosfor vardır. Ruciferinde bir fosfor türevidir. Adrenalin fazla ışık aldığı zaman okside olur. Rengi sarımtırak oluyor. Ve yapısı değişiyor.

Adrenalin Işık Ateş Böceği Adrenalin şekeri fazlalaştırır. Vücutta. İnsülin şekeri düşürür, Adrenalinemie, insilinemie İnsan vücudunda Luciferine ve Lusiferase mevcuttur. Vücut hücrelerinde A.T.P. tabii olarak mevcuttur. Beyinsel faaliyet ve vücut normal fonksiyonları en az faaliyette bulundukları zaman, meselâ uykuda bu birleşme meydana gelir. Ve insanın vücudundan da ışık çıkar.

Fakat bu ışığı göremeyiz. Adrenalin, insülin, vücutta böbrek üstü bezlerinden ve pankreastan çıkar. Doğruluk. Adalet. Ahlâk. Temizlik... Gibi devamlı hasletleri olanlar hırsa kapılmayan, gıpta, haset, dedikodu, gıybet nedir bilmeyenlerde adrenalin ve insülin dengesi normaldir. Luciferine Luciferase bu ortamda gerçekleşir. O zaman ışık görünür. Lux. Lucis Lumiere. Lucifer = Porte Lumiere ışık taşıyan demektir. Isa Peygamberde başının etrafında bir hale olduğunu söylerler ki bu doğrudur. Peygamber efendimizin nur olduğunu söyledikleri gibi...

Nur yüzlü tabiri buradan menşeini almıştır. Bazı insanlar yaşlandıkça güzelleşirler. Bazılar da aksi olur. Çirkinleşirler. Bu da boş bir laf değildir.Müşahede edilir, fakat tetkik sahasına kimse sokmamıştır.

Canlı deriz.Biyoloji kitapları canlılık tarifine ruhu ve sonsuzu, aklın ötesini sokmadıkları için, hiç bir zaman ideal bir tarife varmamışlardır. Bir biyoloji kitabını açarsak insanı, canlı varlığı cansız varlıktan ayıran başlıca vasıfları sayar durur.

Bunların hepsinin altında, yine tatminden çok uzak bir cevap bulma çabalaması gizlidir.

Ruhla irtibat kuran her şey canlıdır. Medeniyette de ruhla irtibat kuranın icadıdır.

Kaynak: Dr. Münir Derman, Allah Dostu Der Ki.

Ana Sayfa | Hakkımda | İletişim
Copyright 2009 Reikienerjisi.com. Her hakkı saklıdır. İzinsiz kopyalanamaz. Web Tasarımı : mostaryazilim.com