Enerji Yasaları

ENERJİ YASASI : Varolan her şey enerjidir.Her enerjinin belirli bir niceliği (miktarı) ,niteliği (kalitesi),enformasyonu (içeriği) ve formu (yapısı) vardır.Enerji hiçbir zaman yok edilemez.Enerji sadece değiştirilebilir ya da dönüştürülebilir. Her şey her şeyle bağlantılı olduğu için ,her şey diğer şeylerle etkileşim halinde bulunur.Zıt kutuplu iki aşırı ucu bulunan enerjiler dalgalar halinde seyrederler.Enerjetik aşırı uç noktalar ,bizim bilinçlerimiz tarafından farklı olarak algılanırlar.Oysa bütün enerjiler eşdeğerdedirler ve aralarında (bilincimizin algılayamadığı) bir birlik oluşturmaktadırlar.

BENZEŞİM YASASI: Büyükte olan şey,küçükte de bulunur.Yukarıda olanın tıpkısı , aşağıda da vardır.İçte olan, dışta da vardır.Madde alanında olan,madde üstü alanda da mevcuttur.Benzeşim yasası, algılama yetimizden bağımsız olarak, çok küçük olandan çok büyük olana kadar, bütün düzeylerin farkına varmamızı sağlar.Dünyanın yasaya uygun olarak algılarımıza yansıyan görünüşünün, Benzeşim Yasası aracalığı ile varoluşun her düzeyinde aynen geçerli olduğunu idrak etmemiz mümkün hale gelir.

EVRİM YASASI: Varolan her şey sürekli olarak bir değişim içindedir ve evrim sürecine tabidir.Bu insan için “öğrenme, tecrübeler yapma ve bilinçlenme, yani kendisinin farkına varma” anlamına gelir. Evrim süreci, insan bilincini genişleterek bir üst düzeye ulaştırır.Zihinsel ve Ruhsal evrimin hedefinde, sevgi yeteneğini geliştirme ve ışığı serbest bırakma vardır.

ZIT KUTUPLULUK YASASI: İnsan olarak donanımımız nedeniyle dünyayı sadece zıt kutupluluk çerçevesinde tasavvur edebiliriz.Polarite veya karşıtlık birbirlerinin varlıklarını zorunlu kılan iki kutuptan oluşur. İki zıt kutup bir birlik oluştururlar, ama insan bilinci bunu algılayamaz. İki zıt kutup, değer bakımından birbirlerine eşittirler.Yani “mutlak iyi” yada “mutlak kötü” diye bir şey yoktur.Yüzleştirilmemize rağmen, zıt kutuplardan birisini yaşamayarak bize kazandıracağı tecrübeden kaçınırsak, onu “gölgeye” itmiş oluruz. Bu kutup herhangi bir zamanda “gölge”den bilince çıkmak için ısrarcı olur ve duruma göre, onun bilince çıkma ısrarı kişiye çok acı tecrübeler yaşatabilir.Belirli zıtlıklar, bireyin yaşam görevleri olabilirler.Bu durumda birey, aşmak ve dönüştürmek için bu zıt enerjileri aşırı uçlarda yaşamak zorunda kalır.Bu konuyla ilgili zıtlıklar şunlardır.

KORKU SEVGİ
NEFRET KENDİNİ SEVMEK
KISKANÇLIK KENDİNİ GELİŞTİRMEK
BENCİLLİK DİĞERİNİ DE DÜŞÜNMEK
GURUR FEDAKARLIK
ÖFKE KENDİNİ KABUL ETMEK
KEDER ACI DUYMAMAK
ACI SAĞLAM OLMAK
AĞRI MUTLU OLMAK
TELAŞ SABIR
ENDİŞE MERAK ETMEMEK

GÖLGE: Bireyin kişilik bütünlüğünde iyi yanlar olduğu gibi kötü yanlarda vardır.Kişinin kötü yanının içeriğini, kişisel zaaflar ve değer verilmeyen yönler oluştururlar.Her birey, kendisini tümüyle iyi bir insan olarak nitelendirmeye ve öyle görmeye eğilimlidir ve bu nedenle kendisine yakıştıramadığı özelliklerini yada yönlerini baskı altına alır.Bireyin reddedip baskıladığı kişilik özellikleri, giderek onun karanlık yanını,yani gölgesini oluştururlar..

RİTMİK SALINIM YASASI: Her şey belirli bir ritimde ve belirli bir frekansta salınım halindedir.Salınım (titreşim) her zaman iki zıt kutup arasında gidip-gelen dalgalarla gerçekleşir.Yaşamı ne kadar yoğun hissettiğimizden ve bilinç yapımızdan onun kendine has titreşimi sorumludur.Öteki insanlara nasıl davrandığımız, hangilerini sempatik ve hangilerini antipatik bulduğumuz enerjilerimizin titreşimlerine bağlıdır.İki insanın enerji titreşimi aynı yada benzer olursa, bunlar bir rezonans oluştururlar ve aralarındaki iletişim de başarılı bir düzeyde gerçekleşir. Pozitif olarak hissedilen enerjilerin titreşimleri yüksek bir seviyede, negatif olarak hissedilen enerjilerin titreşimleri ise düşük bir seviyede bulunurlar.

ENERJETİK DENGE YASASI: Bütün zıt kutuplu enerjiler dengelenmek zorundadırlar.Enerji alış-verişi, her zaman bizim koymuş olduğumuz sebeplerin prensipleri doğrultusunda hareket eder. Hem kolektif ,hem de bireysel açıdan durum böyledir.Herşeyin bir sebebi ve bir sonucu vardır. Her gün yeni sebepler yaratarak, onlara hayatımızda yer veririz ve bunlar da başka sonuçlara yol açarlar.Sevgi ve iyilik (zıt kutuplu olmayan enerjiler) zeminine koyduğumuz sebepler ne kadar fazlaysa, bizde yarattıkları etkiler de o kadar rahatlatıcı olurlar.Çünkü “Ne ektiysek, onu biçeriz”

İTKİ YASASI: Herkesin içinde birtakım itkiler bulunurlar.Bunlar, kişinin o güne kadar ulaştığı gelişim seviyesini gösterirler.Aslında bütün itkiler eşit ve yaşamaya değer bir niteliktedirler.İtkilerin sürekli olarak bastırılması, onların enerjilerini güçlendirir ve hayatımızda zor kullanarak yer edinmelerine sebep olur. Bastırıldığı için giderek enerjisi biriken bir itki, zorla yaşam alanına girme ısrarında etkili olmaya başlar.Güçlenen itki, artık akıl tarafından denetlenemez bir hale geldiği anda, kişiyi aşırıya kaçan durumlara sokar ve onun taşkın davranışlarda bulunmasına yol açar.Bireysel itkileri yaşamak, kişiye tecrübe kazandırır ve giderek onda bulunan “gölgeyi” ortadan kaldırır.O halde başkalarının haysiyetlerine dokunmadığımız sürece, itkilerimizi serbestçe yaşamamızda her zaman fayda vardır.İtkileri algılamayı öğrenmek ve onları yaşama geçirmek, insanın bireysel gelişme yolunun en önemli bölümünü oluşturur. İTKİ:Bir ihtiyaçtan yada yoksunluktan kaynaklanan ve organizmayı bu ihtiyacı veya yoksunluğu ortadan kaldırmaya yönelik davranışlara iten fizyolojik veya ruhsal bir gerilim durumu.

REZONANS YASASI : Dışarıda sadece, bizde rezonansı bulunan şeyleri deneyimleyebiliriz.Bizim rezonansımız bireysel bilinç halimize, yani zihin yapımıza bağlıdır.Dolayısıyla hayatımıza sadece yaşam görevimizin ve bilinçlenme sürecimizin bir parçasını oluşturan belirli enerjiler girebilirler. “Gölge”ye ittiğimiz her şey, bize kendisini dışarıda gösterir.Öğrenmek zorunda olduğumuz her şey, karşımıza dış alemde çıkar.Bizim ne olduğumuz, bize dışarıda gösterilir. Bilincimiz ve bizi bize yansıtan dış alem bir birlik oluşturarak, “kendiliği”mizi meydana getirirler.

ANDREAS DALBERG REİKİ ÜSTATLIĞINA GİDEN YOL İSİMLİ KİTAPTAN

Ana Sayfa | Hakkımda | İletişim
Copyright 2009 Reikienerjisi.com. Her hakkı saklıdır. İzinsiz kopyalanamaz. Web Tasarımı : mostaryazilim.com