Dört Baş Melekle Uyumlanmak Mümkün müdür ?

İslamiyete göre 4 büyük melek ve görevleri şunlardır:

1- Cebrail: Meleklerin en büyüğüdür. Görevi Allah ile peygamberler arasında elçilik yapmak, Allah'ın kitaplarını peygamberlere getirmektir. İlahi vahyi peygamberlere ulaştırdığı için “ Vahiy Meleği “ de denir. Kitabımız Kur’an-ı Kerim’i Allah'tan peygamberimize vahiy yoluyla getiren Cebrail’dir.

2- Mikâil: Rızıkları sahiplerine ulaştırmak ve yağmur rüzgârı gibi doğa olaylarını Allah’ın iradesiyle düzenlemekle görevli melektir.

3- İsrâfil: Kıyametin kopması ve insanların öldükten sonra tekrar dirilmesi ile görevlidir.

4- Azrail: Ömrü sona eren insanların canlarını almakla görevlidir.

Not : Yahudilikte ve Hristiyanlıkta da melek inancı vardır. Yahudiler, Mihael ( Mikail), Gabriel (Cebrail ), Uriel ve Rafael ( İsrafil) adlı dört büyük meleğe inandıkları gibi diğer meleklere de inanırlar. Hristiyanlarda da 7 büyük melek vardır.

Melekler Nasıl Varlıklardır?

Melekler nurdan yaratılmış, baş gözümüzle göremediğimiz ruhani varlıklardır.

Melekleri Neden Göremiyoruz?

Meleklerin yaşadıkları ve yaratıldıkları boyut bizim yaşadığımız aleme göre farklı bir boyuttur. Bizim yaşadığımız alem üç boyutlu bir alemdir. Onun için onları boyut farklılığından dolayı baş gözümüzle göremeyiz çünkü onlar nurani -enerji bedene sahip - varlıklardır.

Allah melekleri görme kabiliyetini peygamberlerine vermiştir. Onlar melekleri hakiki şekilleriyle görebilmişlerdir. Bizlerinse melekleri hakiki mahiyetleriyle göremeyişimiz, onların yok oldukları iddasını gerektirmez çünkü içinde yaşadığımız maddi alemde beş duyumuzla algılayamadığımız pek çok şey vardır. Bunun en canlı örneği krilian tekniği ile görebildiğimiz auramızın fotoğraflarıdır. Keza ultraviole ve röntgen ışınları da buna örnek olabilir.

Bizlerin nurani varlıkları görebilmemiz , onlarla gerçek manada iletişim kurabilmemiz bizim normal beş duyu organlarımızla olacak bir şey değildir; Çünkü melekler, maddeden uzak, soyut yüksek varlıklardır. Maddi cisimlerden olan duyuları sınırlı varlıklar, insanlar, yüksek ruhsal varlıkları göremezler. Bunun nedeni:Lâtif(yoğunluksuz) alemle, kesif(yoğunluklu) alem arasında madesel bir görüşme olmaz. Alemler arasındaki boyut farklılığından dolayı, farklı alemlerin varlıklarından biri diğerinin düzeyine girince o zaman ikisi arasında bir görüşme olur.

Ancak kişi kendisini tasavvufi boyutta gerçek manada eğitir, bunun eğitimini alabilirse, kendisini sufi çalışmalarla çeşitli aşamalardan geçirerek arındırabilirse, basiret gözü dediğimiz kalp-gönül gözünün açılmasıyla bazı manevi değerlere nasibi nisbetinde ulaşabilir, kanaatindeyim…

Melekler Baş Gözüyle Görülebilir mi ?

“ Bize kavuşmayı ummayanlar dediler ki: "Üstümüze melekler inse, yahut Rabbimizi görsek olmaz mı?" Yemin olsun ki, kendi benliklerinde büyüklük kuruntusuna düştüler ve korkunç bir biçimde azdılar.

Melekleri görecekleri günde, o günahkârlara hiçbir müjde yoktur. Şöyle diyecekler: "Yasaktır, yasaklanmıştır ! " Furkan ( 25/ 21,22)

Bu ayetlerden de anlaşılacağı gibi normal insanlar, yüksek nurani varlıklar olan melekleri ancak öte alemde görebileceklerdir ! …

Basiret Nedir ?

Basiret: Kalbin gözü, kalbiyle hissedip anlama, kuvvetli sezgi anlamını taşır. Basiret, kalp gözümüzün açık olmasıyla ilgili tasavvufi bir konudur. Basiretle ilgili Kur’an da pek çok ayet vardır. En’am suresi 104. ayette bunlardan biridir.

En’am 6/104 “ Rabbinizden size basiretler ( kalp gözü ile görme yeteneği) gelmiştir. Artık kim bu basiretle ( kalp gözü ile ) görürse onun lehinedir. (kendisi içindir) kiminde kalp gözü kör kalırsa o takdirde onun aleyhinedir. Ve ben sizin bekçiniz değilim.”

Son zamanlarda sanal alemde melek terapileri adı altında çeşitli meditasyon çalışmaları yapıldığına dair mesajlar ve davetler almaktayım. Bu mesajlara çok kısa bir yazıyla cevap vermek ve duygularımı sizlerle paylaşmak için bu yazıyı kaleme aldım. Bu kısa açıklamalardan sonra mesajlarda gelen açıklamalardan çıkarttığım aşağıdaki soruların cevaplarını sizlerin takdirine bırakıyorum.

1) Baş melekler içsel dengede olmamıza yardımcı olurlar mı ?

2) Baş melekleri gündelik yaşamımız içinde tutabilir miyiz?

3) Baş melekleri çağırarak onlarla bağlantı kurmak mümkün mü?

4) Baş melekleri teker teker çağırarak onlarla içsel olarak, görsel olarak, işitsel olarak ve duygusal olarak iletişime geçmek mümkün mü ?

Diyenleri, Bakara suresinin 32. ayeti : Melekler, “ Seni bütün eksikliklerden uzak tutarız. Senin bize öğrettiklerinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Şüphesiz hakkıyla bilen, her şeyi hikmetle yapan sensin. Dediler “

Âl-î Îmran suresi 179.ayeti: “ Allah, müminleri içinde bulunduğunuz şu durumda bırakacak değildir, pisi temizden ayıracaktır. Ve Allah sizi gayba vakıf kılacak da değildir. Fakat Allah, peygamberlerinden dilediğini seçip (gaybı bildirir). O halde Allah'a ve peygamberlerine iman edin. Eğer iman eder ve günahlardan korunursanız, sizin için büyük bir mükafat vardır.”

Ayetlerinin ışığı altında ve kısaca değindiğim tasavvufi-sufi bilgilerle yukarıdaki soruları tekrar tekrar düşünmeniz dileğiyle...

Sevgilerimle Galip...Ana Sayfa | Hakkımda | İletişim
Copyright 2009 Reikienerjisi.com. Her hakkı saklıdır. İzinsiz kopyalanamaz. Web Tasarımı : mostaryazilim.com